ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ

ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਕਮਾਵੇ
ਝੂਠਾ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਵਿਉਹਾਰ ।
ਸੌਦਾ ਨਫ਼ੇਵੰਦ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਭ ਬਿਨਸਨ ਹਾਰ।
ਸੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਵਸਾਇਆ
ਉਹ ਹੀ ਨਾਮ ਧਿਆਵਨ ਹਾਰ।
ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਦ ਉਚਰੇ
ਸਦ ਮਾਣਦੀ ਸਦ ਰਸਨਾਰ।
ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏ ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ
ਉਸਦੀ ਰਸਨਾ ਵਸਦਾ ਨਾਮ।
ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੰਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਧਸਦਾ ਨਾਮ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.